Ciao iOS App
Ciao Android App

Hướng dẫn chơi game Sâm ( Lốc)

1. Cách chơi

 • Số lượng người chơi từ 2 tới 4 người
 • Bộ bài 52 lá chia đều cho mỗi người 10 lá bài.
 • Lá bài nhỏ nhất là 3, lá 2 là lá chiếm ưu thế tuyệt đối trong bộ bài

2 ( heo) < A < K

 • Trong game Sâm không so sánh về chất ( bốn 4 bài có cùng giá trị thì độ mạnh như nhau)
 • Vòng đánh theo chiều ngược kim đồng hồ
 • Trong ván đấu đầu tiên, người nào báo Sâm đầu tiên là người có quyền đánh trước, nếu như không có người chơi nào báo Sâm thì người được quyền ưu tiên đánh trước sẽ là người sở hữu lá bài nhỏ nhất.
 • Từ ván thứ 2: nếu không có ai báo Sâm thì người được quyền ưu tiên đánh trước là người thắng ván đấu trước đó.
 • Nếu trong một ván đấu, có nhiều người báo Sâm cùng lúc ta sẽ ưu tiên cho người thắng ván trước hoặc người ở gần chủ phòng nhất tính theo chiều ngược kim đồng hồ.
 • Khi người chơi đánh ra một lá bài/ nhóm bài thì người tiếp theo phải đánh lá bài / nhóm bài có giá trị lớn hơn để chặt. Nếu không chặt được thì gọi là bỏ qua và người đó sẽ không được đánh cho đến khi kết thúc vòng đấu
 • Nếu người chơi đánh mà không ai bắt được thì một vòng chơi kết thúc. Người chơi này có quyền đánh tiếp theo tùy ý.
 • Người chơi không được phép đánh heo cuối cùng, nếu đánh heo cuối cùng coi như bị thua và bị xử thối heo. Ván đấu tiếp tục diễn ra cho những người còn lại.
 • Người báo sâm đánh heo cuối cùng coi như sâm thua
 • Ván bài sẽ kết thúc khi có người đánh hết 10 lá bài trên tay
 • Ván đầu có thể kết thúc sớm hơn nếu có người thắng trắng
 • Thời gian “ Mời Sâm “ là 30s
 • Thời gian cho 1 người chơi đánh bài trong 1 lượt là 15s

2. Các bộ bài

 • Rác: là những lá bài lẻ
 • Đôi : hai lá bài có cùng giá trị
 • Xám: Ba lá bài có cùng giá trị
 • Tứ quý: bốn lá bài có cùng giá trị
 • Sảnh: bộ bài gồm các dãy bài có giá trị liên tiếp nhau. Sảnh tối thiểu phải có 3 lá, sảnh nhỏ nhất bắt đầu từ A, sảnh lớn nhất là sảnh kết thúc bằng A. Cây 2 có thể nằm trong sảnh
 • 5 đôi: bộ bài gồm 5 đôi không cần liên tiếp nhau
 • Sảnh rồng: là một dãy 10 lá bài có giá trị liên tiếp nối nhau

3. Luật chặt

 • Khi một người đánh ra một lá bài / nhóm bài thì người chơi tiếp theo phải đánh ra một lá bài / nhóm bài có giá trị mạnh hơn.
 • Chặt trồng: Chặt lần 2 trong 1 vòng chơi, người nhận thưởng là người chặt cuối cùng, và người bị trừ tiền là người bị chặt đè lên.

4. Sâm

 • Sau khi chủ phòng chia bài, sẽ có 05s để cho mọi người báo Sâm.
 • Người chơi nào báo Sâm trước sẽ có quyền đánh trước. Người báo Sâm phải đánh sao cho giải phóng hết 10 lá bài trên tay mà không bị ai chặt. Nếu Sâm thành công thì người Sâm sẽ nhận được từ mỗi người chơi: 20 lá x mức cược ( không tính thối hàng )
 • Nếu người Sâm đánh bộ bài hoặc lá bài nào mà một người chơi khác chặt thì coi như Sâm thất bại, ván chơi kết thúc, người Sâm phải trả cho người chặt: 20 lá * mức cược * số người chơi đồng thời ván đấu kết thúc.
 • Nếu người Sâm đánh lá bài / bộ bài bị cả làng chặt thì sẽ mất cho mỗi nhà 20 lá * mức cược ( không tính thối heo, hàng )

5. Các trường hợp thắng trắng trong Sâm

Người chơi nào sở hữu một trong những bộ bài đặc biệt này sẽ được xử thắng luôn không cần đánh bài. Và ván đấu kết thúc:

Sảnh rồng: bộ bài sảnh 10 lá

Tứ quý 2

Đồng hoa: bộ bài gồm 10 lá bài mầu đen hoặc lá bài mầu đỏ

3 Xám: bài sở hữu 3 xám và 1 lá bài rác ( lẻ)

5 đôi

Nếu có nhiều người cùng thắng trắng trong ván đấu ta sẽ ưu tiên xử thắng cho người nào có bộ bài giá trị cao hơn.

Thứ tự ưu tiên: Sảnh rồng > Tứ quý 2 > Đồng hoa >3 Xám > 5 Đôi

6. Cách tính tiền thắng thua

 • Ăn trắng: mỗi nhà 20 lá * mức cược
 • Thua trắng: 15 lá * mức cược + heo hàng ( nếu có)
 • Sâm thắng: ăn mỗi nhà 20 lá * mức cược.
 • Sâm thua ( bị 1 nhà chặt ): mất 20 lá * mức cược* số người chơi cho người chặt
 • Sâm thua ( cả làng chặt ): mất 20 lá * mức cược/ mỗi nhà
 • Tứ quý chặt 2: 20 lá/con * mức cược
 • Thối 2 hoặc để 2 cuối: 10 lá /con * mức cược
 • Thối tứ quý: 20 lá * mức cược
 • Tứ quý chặt tứ quý: 30 lá * mức cược
 • Chặt trồng: Người chơi bị chặn cuối cùng sẽ mất toàn bộ số lá tương ứng.

7. Xử lý khi ngắt kết nối hoặc rời bàn

Nếu người chơi bị mất kết nối hoặc rời bàn khi ván đấu chưa kết thức thì người chơi đó sẽ tự động bị xử thua và bị trừ số tiền bằng với số lá bài còn trên tay + thối heo, hàng

Menu