Ciao iOS App
Ciao Android App

Khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp Ciao

BQT ciao88 xin thông báo

KHUYẾN MẠI 100%  GIÁ TRỊ THẺ NẠP  CIAO

Từ ngày 12h00' ngày 15/8/2013 tới hết 23h59' ngày 18/08/2013

Áp dụng cho tất cả các tài khoản

Cách tính tiền: Tiền gốc + Tiền gốc x100% ( chương trình khuyến mại) + Khuyến mại Vip

Chú ý: Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho những thẻ nạp từ 100.000 trở lên.

Các mệnh giá thẻ nạp còn lại hưởng chương trình khuyến mại  khác .

Menu