Ciao iOS App
Ciao Android App

Hướng dẫn sử dụng cookies cho trình duyệt của bạn

 Cookie là một cách để máy chủ lưu trữ một số thông tin cơ bản về người sử dụng ngay trên trình duyệt của người đó. Ví dụ, Ciao88 dùng cookie để "đánh dấu" rằng bạn đã đăng nhập vào Ciao88 hay chưa. Vì thế, nếu trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie, hoặc bạn truy cập Ciao88 qua một proxy không chấp nhận cookie, bạn sẽ không đăng nhập được vào
Ciao88.

Để bật cookie cho trình duyệt của bạn, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây, tùy theo trình duyệt của bạn đang dùng:

Microsoft Internet Explorer

Để bật cookie trong Internet Explorer 

1. Nhấp vào Start > Control Panel. (Lưu ý: với Windows XP Classic View, nhấp vào nút Start của Windows > Settings > Control Panel).

2. Nhấp đúp vào biểu tượng Internet Options.

3. Nhấp vào tab Privacy.

4. Nhấp vào nút Advanced.

5. Chọn tuỳ chọn 'Override automatic cookie handling' trong phần Cookie của cửa sổ Advanced Privacy Settings.

6. Chọn tuỳ chọn 'Accept' hoặc 'Prompt' trong phần 'First-party Cookies'.

7. Chọn tuỳ chọn 'Accept' hoặc 'Prompt' trong phần 'Third-party Cookies'. (Lưu ý: nếu chọn tuỳ chọn 'Prompt', bạn sẽ được nhắc nhấp vào OK mỗi khi trang web thử gửi cookie cho bạn.)


8. Trong cửa sổ Internet Options, nhấp vào OK để thoát.

Mozilla Firefox

Để bật cookie trong Mozilla Firefox 

1. Nhấp vào Công Cụ chọn Options.

2. Nhấp vào Riêng Tư ở đầu bảng điều khiển.


3. Trong phần lịch sử đặt Firefox: thành " Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử".

4. Chọn hộp kiểm cạnh Cho phép Cookie từ các trang để bật cookie hoặc bỏ chọn hộp kiểm đó để tắt chúng.

5. Nhấp vào OK.

Chrome

Để bật cookie trong Chrome (PC):

1. Nhấp vào trình đơn Công cụ.

2. Chọn Cài đặt


 

3. Nhấp vào tab "hiển thị Nâng cao"

4. Nhấp vào "Cài đặt nội dung" trong phần 'Bảo mật'.5. Đảm bảo chọn "Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ" để cho phép cookie của cả bên thứ nhất và bên thứ ba. Đối với mọi trang web cụ thể, cookie của bên thứ nhất là các cookie được đặt bởi tên miền của trang web được liệt kê trong thanh địa chỉ. Cookie của bên thứ ba đến từ các nguồn miền khác có các mục, chẳng hạn như quảng cáo hoặc hình ảnh, được nhúng vào trang. Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận cookie của bên thứ nhất, hãy chọn hộp kiểm cạnh Chặn tất cả cookie của bên thứ ba mà không có ngoại lệ.


 

Menu