Ciao iOS App
Ciao Android App

Luật chơi game om ba cây ( ba lá)

 Số người chơi: không hạn chế số lượng người chơi

1. Luật chơi

  -          Chỉ sử dụng các lá bài từ  A à 9 ( bỏ đi các  lá 10, J, Q, K). Quân A được tính 1 điểm.

  -          Lần lượt mỗi người được chia 3 quân bài, sau đó so tổng điểm với nhau. Nếu tổng điểm của 3 lá lớn hơn 10 thì chỉ tính hang đơn vị (20 điểm được tính là 10).

  -          Thắng gấp đôi: Nếu người chơi có tổng điểm 9, 10 sẽ thắng gấp đôi tiền hoặc thua gấp đôi tiền.

  2. Cách chơi

  -          Người chơi tạo phòng sẽ trở thành chương trong bàn đó, những người chơi khác không được cướp chương.

  -          Người chơi tham gia đặt cược với chương ở đầu ván, hết thời gian thì so bài với chương. Người nào cao điểm hơn sẽ thắng

  -          Tố: Ngoài cược với nhà cái, người chơi có thể đặt cược với nhau, hết ván ai có điểm cao hơn sẽ thắng

  -          Ké cửa: Người chơi không vào bàn, đứng ngoài xem, có thể đặt ké cửa vào bất kì người chơi nào trong bàn để đặt cược với chương. Kết thúc ván, nếu người được ké thắng chương thì được tính là thắng

  3. Tính thắng thua

  -          Lần lượt từng người chơi đều so điểm với  chương, ai có điểm cao hơn sẽ thắng

  -          Trong trường hợp 2 người bằng điểm nhau, thì phân thắng thua bằng cách so chất:

  Rô > Cơ > Tép  (Chuồn) > Bích

  -          Nếu cùng điểm, cùng chất, sẽ so giá trị từng quân bài, ai có bài lớn hơn sẽ thắng. Quân A rô là quân bài lớn nhất trong mọi trường hợp so điểm.

   

  Menu