Ciao iOS App
Ciao Android App

Quên mật khẩu chơi game Ciao88?

Bạn hãy nhập thông tin email đã đăng ký tài khoản. Email hướng dẫn sẽ được gửi tới bạn trong giây lát.

Các câu hỏi thường gặp khi lấy lại mật khẩu

+

Tôi không nhận được email từ Ciao88?

  • Bạn hãy kiểm tra các hòm thư Spam hoặc Bulk Mailbox và thêm email no-reply@ciao88.com là Safe sender
+

Tôi đã vào email nhưng không thấy email xác nhận của hệ thống gửi về?

  • Bạn hãy kiểm tra thư mục Spam hoặc Bulk trong mail, hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm trong email với từ khóa là: no-reply@ciao88.com
Menu